Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες


Στο ιατρείο βλέπουμε πάντα όλα τα περιστατικά με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς και τη βέλτιστη αποκατάστασή του. Σε τέτοιες παθήσεις η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι κρίσιμες και καθορίζουν την ποιότητα της ζωής του ατόμου.

Ο χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος Γιούρης Απόστολος, στο ιατρείο του στις Σέρρες προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με: